نقشه طبقات اقلیمی استان سمنان

طبق این لایه، استان سمنان به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، خشک، فرا خشک و مدیترانه ای

ادامه مطلب


مطالب تصادفی